Pelialan tapahtumat opiskelijoille

Jos jokin on muuttuvaa, niin digitaalisuus. Digitalisaatio on tullut vahvasti ja hallitsevasti osaksi elämäämme 2000-luvulla, tuoden mukanaan äärimmäisen paljon viihdettä ja hyvinvointia meidän jokaisen arkeen. Hyvinvointia digitalisaatio ja teknologia ovat esimerkiksi tuoneet lääketieteen kautta, edistäen tutkimuksia ja nopeuttaen diagnoosien tekoa. Hyvinvoinnin lisäksi digitalisaatio ja teknologia ovat tuoneet mukanaan täysin erilaisen tavan nauttia viihteestä. Siinä missä radio ja televisio tarjosivat entisajan digitaalista viihdettä, on esimerkiksi kännykän käyttäjällä mahdollisuudet viihdyttää itseään monin eri tavoin, kuten katsomalla elokuvia tai pelaamalla.

Jotta kuluttajilla olisi pelejä, mitä kännykällä pelata, tarvitaan tietenkin ihmisiä, jotka osaavat luoda erilaisia pelejä. Suomessa koulutetaan vuosittain kymmeniä, jopa satoja, pelialan osaajia. Koulutusta on tarjolla niin ammattikoulutasolla kuin korkeamman asteen tasolla ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Pelialan opiskelijoille suositellaan erilaisia pelitapahtumia edistämään niin opiskeluita kuin työelämän suhteita. Näissä tapahtumissa opiskelijat pääsevät testaamaan omia taitojaan pelien tekemisessä pelinsuunnittelutapahtumien kautta.

Opiskelijat suunnittelijoina pelialan tapahtumissa

Pelialan tapahtumat ovat usein erittäin jännittäviä ja täynnä innostusta alan monilta eri osaajilta. Pelialan tapahtumissa opiskelijat näkevät eri yrityksiä alalta, vaikuttajia, mahdollisia tulevia kollegoita sekä eri kouluja ja koulutuslaitoksia, jotka tarjoavat lisätietoa ja erilaisia kursseja, joilla omaa pelinrakennustaitoa voi pitää yllä ja edistää. Pelialan tapahtumien hauskin ja kiinnostavin osuus ovat kuitenkin tapahtumien sisäiset tapahtumat, missä opiskelijat pääsevät rakentamaan uusia pelejä.

Opiskelijoita pyydetään usein osallistumaan pelinrakentamisen työpajoihin eli tapahtumiin, joissa tarkoituksena on rajatun ajan sisällä rakentaa peli niillä laitteistoilla ja muilla resursseilla, jotka työpajan pitäjät ovat osallistuneille antaneet. Joskus osallistujat muodostuvat tiimeistä, joissa kukaan ei tunne toisiaan entuudestaan, ja joskus on kyseessä taas kuukausien huolellisella valmistelulla muodostettu tiimi, jolla on jo valmiiksi idea siitä, millainen peli tapahtumassa tullaan toteuttamaan. Annettu aika ja resurssit kuitenkin määrittävät sen, millainen peli lopputuloksesta saadaan aikaan. Usein näissä tapahtumissa syntyneet hyvät ideat jalostetaan lopulta oikeaksi peliksi.

Pelialan suunnittelutapahtumiin voivat osallistua niin opiskelijat, koodaajat, suunnittelijat, 3D-animaattorit kuin konseptoijat. Opiskelijoille kokemus tällaisista tapahtumista on usein korvaamattoman tärkeää, sillä nopeassa tahdissa ja rajatuilla resursseilla tehdyn pelin suunnitteluprosessi opettaa luovaa ongelmanratkaisua alan opiskelijalle.